ROSCAMAT

Avís legal

Aquest avís legal (d'ara endavant, el “Avís”) regula l'ús del portal web roscamat.com (d'ara endavant, el “Portal”) que Tecnospiro Machine Tool S.L.U. , (d'ara endavant, “Tecnospiro Machine Tool S.L.U.”) posa a la disposició dels usuaris d'Internet. La utilització del Portal, incloent-hi el mer accés, concedeix la condició d'usuari (d'ara endavant, el/els “Usuari/s”) i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes les estipulacions d'aquest Avís que es trobin en vigor en el moment de l'accés. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir l'Avís cada vegada que utilitzi el Portal. L'Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l'ús del Portal es realitza en tot cas sota la seva exclusiva responsabilitat.

1.Informació legal

El titular del Portal és: Tecnospiro Machine Tool S.L.U.
Les nostres dades de contacte són els següents:
Identitat del responsable: Jordi Jou
Nom comercial: Tecnospiro Machine Tool S.L.U.
CIF: B64824287
Adreça: Pol. Ind. Pla dels Vinyats I, s/n, Nau 1, 08250, Sant Joan de Vilatorrada
Telèfon: 0034938764359
Correu electrònic: comercial@tecnospiromt.com

2.Condicions d'ús

2.1.Continguts

L'accés al Portal és de caràcter gratuït i l'Usuari s'obliga a fer un ús adequat d'aquest, conforme a les condicions d'aquest Avís, a la normativa en vigor que resulti d'aplicació, la moral i l'ordre públic. Els continguts del Portal tenen un caràcter merament informatiu.
La informació inclosa no constitueix en cap cas una font d'assessorament ni estableix una relació professional ni de cap altre tipus entre l'Usuari i Tecnospiro Machine Tool S.L.U. .
La seva utilització és responsabilitat exclusiva de l'Usuari, per la qual cosa es desaconsella la presa de decisions a partir de la informació facilitada sense comptar amb l'adequat assessorament professional. Tecnospiro Machine Tool S.L.U. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut del Portal, el seu Avís i política de privacitat o qualsevol altra condició o text que resulti d'aplicació.

2.2.Enllaços

Aquells Usuaris que desitgin introduir enllaços des d'altres pàgines web cap al Portal han de sol·licitar autorització prèvia a Tecnospiro Machine Tool S.L.U..
En qualsevol cas, aquests enllaços s'autoritzaran sota les següents condicions: Han de dirigir-se a la pàgina principal o home page del Portal sense reproduir-la en cap forma. Es prohibeix la creació de marcs o frames de qualsevol tipus que permetin que el Portal sigui visualitzat a través de direccions diferents o de manera que indueixi a error, confusió o engany als usuaris respecte de l'origen del contingut, impliqui una conducta deslleial, utilitzi o perjudiqui de qualsevol forma la reputació i imatge del despatx i la seva marca o sigui contrari de qualsevol forma a la normativa vigent, la moral o l'ordre públic Es prohibeix la utilització de qualsevol marca o signe distintiu de Tecnospiro Machine Tool S.L.U. que no compti amb autorització expressa del seu titular. L'existència d'aquesta mena d'enllaços no implica de cap manera l'existència de relacions entre Tecnospiro Machine Tool S.L.U., el propietari del lloc o de la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç cap al Portal, ni l'acceptació o aprovació dels seus continguts o serveis. Al seu torn, Tecnospiro Machine Tool S.L.U. pot introduir en el Portal enllacis que permeten als Usuaris accedir a pàgines web de tercers per a facilitar la navegació i experiència.
En aquests casos, Tecnospiro Machine Tool S.L.U. no es responsabilitza del contingut o serveis oferts per aquests ni dels danys que puguin originar-se amb motiu de la seva consulta o utilització. En tot cas, Tecnospiro Machine Tool S.L.U. es reserva el dret de prohibir en qualsevol moment l'ús dels enllaços prèviament autoritzats, entre altres, en els supòsits d'activitat o continguts il·lícits de la pàgina web en la qual s'inclou l'enllaç.

3.Propietat intel·lectual

Tots els continguts del Portal són propietat intel·lectual/industrial de Tecnospiro Machine Tool S.L.U. o de tercers que han proporcionat les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva utilització.
Entre altres, el nom del domini,les marques, el Portal, el codi font, i la tecnologia associada a aquest, els continguts publicats, incloent-hi els dissenys, textos i imatges.
L'Usuari no podrà realitzar una reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició,extracció o ús, per qualsevol mitjà o procediment, dels citats elements, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat de manera expressa per Tecnospiro Machine Tool S.L.U.

4.Responsabilitat

4.1.Continguts

Tecnospiro Machine Tool S.L.U. i el seu personal aplicaran els mitjans i esforços raonables a facilitar a través del Portal informació actualitzada i fefaent.
No obstant això, no es fan responsables dels errors o omissions de la informació o continguts facilitats a través del Portal ni de l'aplicació o ús concret que pogués fer-se d'aquests. L'accés al Portal no implica l'obligació de Tecnospiro Machine Tool S.L.U. ni del seu personal de comprovar la veracitat, exactitud, idoneïtat, adequació, exhaustivitat i actualitat de la informació i continguts.
Els continguts del Portal no suposen en cap forma la prestació de cap servei legal. L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers contra Tecnospiro Machine Tool S.L.U. que tingui el seu origen en la utilització del Portal per l'Usuari.
En el seu cas, l'Usuari assumirà les despeses, costos i indemnitzacions originats a Tecnospiro Machine Tool S.L.U. amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

4.2.Funcionament

Tecnospiro Machine Tool S.L.U. no es fa responsable per les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes de l'Usuari o en els seus documents o fitxers motivats per causes alienes a Tecnospiro Machine Tool S.L.U. o en cas d'haver adoptat aquest mesures de seguretat raonablement adequades. De la mateixa manera, Tecnospiro Machine Tool S.L.U. no assumeix la responsabilitat derivada de retards o, bloquejos en el funcionament operatiu del Portal causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions ilegitimas. Tecnospiro Machine Tool S.L.U. es reserva el dret de suspendre l'accés al Portal amb motiu d'operacions de manteniment, reparació i/o millora.

4.3.Enllaços

Tecnospiro Machine Tool S.L.U. no es fa responsable dels continguts i serveis d'aquelles pàgines web que puguin estar enllaçades en el Portal més enllà de la responsabilitat assignada per la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la mesura en què pogués tenir coneixement efectiu de la il·licitud dels continguts i serveis subministrats en el portal web enllaçat i no desactivi l'enllaç amb la diligència deguda. Si desitja posar en el nostre coneixement l'existència d'un enllaç cap a un lloc web amb continguts que considera inadequats o il·lícits pot posar-se en contacte amb nosaltres en comercial@tecnospiromt.com.

5.Protecció de dades

Pot accedir a la informació detallada respecte del tractament de les dades personals que Tecnospiro Machine Tool S.L.U. duu a terme dels Usuaris visitant la nostra Política de privacitat.

6.Legislació

El present Avís Legal es regeix i interpreta, en cas de resultar necessari, per la legislació comuna espanyola i, tret que s'estableixi el contrari en la normativa aplicable, qualsevol conflicte se sotmet per les parts als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona.