ROSCAMAT

Política de Qualitat

L'Alta Direcció de Tecnospiro Machine Tool, S.L.U., es compromet a promoure i mantenir els següents:

Compliment de les necessitats dels nostres clients

Totes les accions i activitats realitzades pel personal de l’empresa han d’estar orientades cap a aquesta missió essencial, fins i tot anticipant-se a noves necessitats encara no demandades o definides pel mercat.

Relació amb els clients

Els nostres clients són el nucli de tota la nostra activitat. La nostra relació amb els clients ha de basar-se en els principis de rigor, professionalitat i ètica.

Qualitat del producte

Els articles fabricats per l’empresa hauran de complir totes les especificacions ofertes, sol·licitades pel client i requerides per la normativa aplicable, des de la primera fase del procés fins a l’envasament i lliurament definitius.

Compres i proveïdors

Hem de supervisar els nostres proveïdors per garantir en la nostra col·laboració amb ells els mateixos nivells de qualitat i servei que esperem dels nostres propis processos.

Formació del personal

Aquest ha de centrar-se en cobrir totes les necessitats reals de l’empresa en totes les seves àrees funcionals: Gestió, Producció, Administració, Vendes, Oficina Tècnica, contribuint al desenvolupament personal i professional de totes.

Sistema organitzatiu i de producció

Això ha de respondre als objectius anteriors. Estem obligats a dominar i consolidar els nostres processos actuals i a centrar-nos en la seva millora contínua.

Disseny, innovació i millora contínua

La companyia estableix la innovació constant i la millora contínua com a objectius estratègics per mantenir el nostre avantatge competitiu.

Comunicació interna

Comunicació puntual i completa de la informació a tots els nivells per garantir una correcta coordinació i alineació amb els objectius fixats.

Seguretat laboral i medi ambient

L’empresa ha de salvaguardar la protecció i la seguretat de totes les persones que la componen i també de l’entorn on es desenvolupen les seves activitats, en compliment de la legislació vigent.

Certificació ISO 9001

Garantir el compliment dels procediments establerts en el sistema de gestió de la qualitat de l’empresa amb la finalitat d’obtenir el reconeixement extern, i en particular, dels nostres clients i proveïdors.

Estratègia i objectius

La nostra estratègia es basa en aconseguir una presència global i un creixement continuat a través del lideratge dels nostres productes i la innovació permanent.