ROSCAMAT

Roscamat Dragon

- L'única màquina de tocar capaç de mantenir la perpendicularitat en qualsevol angle -

Per consultar especificacions de producte, accessoris o adquirir detalls:

CARACTERÍSTIQUES:

Capacitat de rosca: M2-M27 (M30)

El rendiment de la Roscamat Dragon és idèntic al de la Roscamat Tiger però amb l’avantatge d’una àrea de treball superior gracies als seus braços més llargs.

El motor elèctric va muntat a l’extrem de l’últim braç basculant. La maquina pot ser fixada al banc de treball o taula a través de tres cargols de M8 o amb una brida. El braç radial i el braç basculant giren sobre si mateixos.

L’últim braç basculant sempre manté la perpendicularitat amb el pla de referència. La velocitat és regulada a través del variador que es troba a la caixa elèctrica. La velocitat de gir i la lubricació automàtica opcional es poden regular a través dels botons que es troben al braç intermig. Així es pot adaptar la velocitat segons el tamany de la rosca.

La maquina està equipada amb un motor d’alta freqüència monofàsic (220v o 110v) que es capaç d’adaptar-se al sistema modular consistent en 7 canvis ràpids (reductors). Com a resultat ens permet adaptar la velocitat per cada tipus de rosca.

Motor elèctric

Motor d’alta freqüència. Potència 0,55 Kw. Monofàsic (220V o 110). Voltatge subministrat al motor: 200-240 V. 50/60 Hz. Velocitat mínima: 90 rpm – Velocitat màxima: 2.100 rpm

Sistema de roscat V, RHM i RHC

La maquina permet treballar en qualsevol posició en l’espai mantenint sempre la perpendicularitat respecte el pla de treball independentment de la posició del braç.

Àrea de treball

Radi: 2.255 mm
Alçada: 1.139 mm

Portaeines de canvi ràpid

Estan disponibles un ample ventall de portamascles, tots ells amb o sense embragatge a part d’altres porta eines de subjecció rapida com broques, avellanadors, fileres, claus de got, etc. Els portamascles tenen un embragatge de seguretat fa que patini aquest quan arriba al fons del forat. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (per a mòduls 1050,750,550 i 300 rpm). El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm). El portamascles sense embragatge de seguretat pot subjectar diferents eines de mànec cilíndric i quadre d’arrossegament. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16( mòduls 1050,750,550,300 rpm).El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm).

Sistema Modular

El sistema modular proveeix un nou concepte en l’ús dels braços articulats de roscar. A partir d’un sol motor hi han set mòduls/ caixa d’engranatges/reduccions amb les seves respectives velocitats i parells de força. Les set velocitats dels mòduls de canvi ràpid permeten obtenir la potencia i velocitat adequada a cada tipus de rosca de M2 a M27(M30)

Mòdul Velocitat (rpm) Parell màxim (Nm) Ø Acoplament Rosca màxima Alumini Rosca màxima Acer < 100kg
90 90 150 Ø 31 M30 – 1 /1/8” M27 – 1 “
170 170 79 Ø 31 M24 – 7/8” M20 – ¾”
300 300 44 Ø 19 M16 – 9/16” M16 – 9/16”
550 550 24 Ø 19 M14 – ½” M12 – 7/16”
750 750 17 Ø 19 M12 – 7/16” M10 – 3/8”
1050 1050 12.5 Ø 19 M8 – 5/16” M8 – 5/16”
2100 2100 6 Amb B-16 Per perforar fins a Ø 8 Alumini, llautó, etc.

Lubricació automàtica del mascle (OPCIONAL)

A dintre del braç radial s’hi troba el dipòsit de l’oli de tall. Aquest serveix per lubricar l’eina durant el procés de roscat. Si no està preinstal·lat a la màquina, es pot connectar posteriorment. El temps de lubricació s’ajusta segons el tamany de la rosca a través de la placa de control situada a la tapa del braç radial.

Comptador de rosques

La màquina disposa d’una pantalla al braç radial que compta el nombre total de rosques fetes i el recompte parcial cada vegada s’engega la maquina.