ROSCAMAT

Roscamat tiger

Per consultar especificacions de producte, accessoris o adquirir detalls:

CARACTERÍSTIQUES:

Capacitat de rosca M2-M27 (M33)

La màquina esta formada per un braç radial unit a un braç basculant que treballa a través d’un esmorteïdor pneumàtic. el cap i el motor elèctric es troben al final del braç basculant per a moure’s sempre en angle recte respecte a la seva àrea de treball.

A través de la base i per mitjà de tres forats M8 (120º) la màquina pot ser fixada a la taula o banc de treball. També es pot fixar a través d’una brida.

La velocitat és regulada a través del variador que es troba a la caixa elèctrica. La velocitat de gir ,la lubricació automàtica opcional i el control de profunditat es poden regular a traves dels botons que es troben al braç radial. Així es pot adaptar la velocitat segons el tamany de la rosca.

La maquina esta equipada amb un motor d’alta freqüència monofàsic (220v o 110v) que es capaç d’adaptar-se al sistema modular consistent en 7 canvis ràpids (reductors). Com a resultat ens permet adaptar la velocitat per cada tipus de rosca.

Elevador

Podem augmentar l’àrea de treball en 130mm per poder treballar a diferents alçades.

Motor elèctric

Motor d’alta freqüència. Potencia 0,55Kw Monofàsic (220v o 110v). Voltatge subministrat al motor:200-240V. 50/50Hz. Velocitat mínima 90rpm- Velocitat màxima:2100 rpm

VH - Capçal Orientable

La ROSCAMAT TIGER -VH-(Vertical i horitzontal,4×90º) inclou un capçal articulat manual que permet posicionar el motor en quatre posicions a 90º i roscar vertical i horitzontalment.

Àrea de treball

Roscamat tiger Radi: 1020 mm / Alçada: 535 (660) mm

Roscamat tiger VH Radi: 1160 mm / Alçada: 535 (660) mm

Portaeines de canvi ràpid

Estan disponibles un ample ventall de portamascles, tots ells amb o sense embragatge a part d’altres porta eines de subjecció rapida com broques, avellanadors, fileres, claus de got, etc. Els portamascles amb embragatge de seguretat fa que patini aquest quan arriba al fons del forat. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (per a mòduls 1050,750,550 i 300 rpm). El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm). El portamascles sense embragatge de seguretat poden subjectar diferents eines de mànec cilíndric i quadre d’arrossegament. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16( mòduls 1050,750,550,300 rpm).El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm).

Sistema Modular

El sistema modular proveeix un nou concepte en l’ús dels braços articulats de roscar. A partir d’un sol motor hi han set mòduls/ caixa d’engranatges/reduccions amb les seves respectives velocitats i parells de força. Les set velocitats dels mòduls de canvi ràpid permeten obtenir la potencia i velocitat adequada a cada tipus de rosca de M2 a M27(M30).

Mòdul Velocitat (rpm) Parell màxim (Nm) Ø Acoplament Rosca màxima Alumini Rosca màxima d’acer <100kg
90 90 150 Ø 31 M30 – 1 /1/8” M27 – 1 “
170 170 79 Ø 31 M24 – 7/8” M20 – ¾”
300 300 44 Ø 19 M16 – 9/16” M16 – 9/16”
550 550 24 Ø 19 M14 – ½” M12 – 7/16”
750 750 17 Ø 19 M12 – 7/16” M10 – 3/8”
1050 1050 12.5 Ø 19 M8 – 5/16” M8 – 5/16”
2100 2100 6 Amb B-16 Per perforar fins a Ø 8 Alumini, llautó, etc.

Lubricació automàtica del mascle (OPCIONAL)

Dintre del braç hi esta localitzat el tanc de oli de tall per lubricar el mascle durant la operació de roscat. Si no està instal·lat prèviament, es pot instal·lar més tard. El temps de lubricació es ajustat per mitjà de un botó de control que es troba damunt del braç.

Control de profunditat

A través d’un sistema intern, la maquina controla la posició vertical (Eix Z) en mm. Així permet regular la profunditat de rosca desitjada.

Comptador de rosques

La màquina disposa d’una pantalla al braç radial que compta el nombre total de rosques fetes i el recompte parcial cada vegada s’engega la màquina.