ROSCAMAT

Roscamat 400

Per consultar especificacions de producte, accessoris o adquirir detalls:

CARACTERÍSTIQUES:

Roscamat 400; Capacitat M2-M24 (M27)

La màquina consisteix de un braç que bascula a través d’un esmorteïdor de pneumàtic i un braç radial de 360º. Està connectat a un braç giratori en moviment vertical que sempre manté la perpendicularitat a l’àrea de treball Va equipada amb un motor pneumàtic que inclou el grup d’aire (lubricador + filtre + regulador) per un correcte funcionament. El sistema modular consisteix en set mòduls de canvi ràpid (reductors) que s’adapten al motor. Com a resultat d’aquestes set velocitats de sortida diferents (90, 170, 300, 550, 750, 1050 i 2100 rpm) permet adaptar-se a cada tipus de rosca. El mànec (subjecció del motor) permet equilibrar el braç basculant a la posició que més li convingui al operari. Depenent del treball a realitzar (forats cecs o passants) el sistema modular permet utilitzar portamascles de canvi ràpid amb o sense embragatge de seguretat. La capacitat és de M2 a M24 (M27).

Roscamat 400 VH

La ROSCAMAT 400 pot ser subministrada amb el capçal articulat VH. Aquest capçal manual pot posicionar-se en quatre posicions diferents a 90º

Àrea de treball

Roscamat 400: Radi 1100 mm. Alçada: 680 + 140 mm.
Roscamat 400 VH: Radi 1220 mm Alçada: 680 + 140 mm.

Sistema modular

El sistema modular proveeix un nou concepte en l’ús dels braços articulats de roscar. A partir d’un sol motor hi ha set mòduls amb les seves respectives forces de roscat. Les set velocitats dels mòduls de canvi ràpid permeten obtenir la potencia i velocitat adequada a cada tipus de rosca de M2 a M24

Mòdul Velocitat (rpm) Parell màxim (Nm) Ø Acoplament Rosca màxima Alumini Rosca máxima Acer <80Kg Rosca máxima Acer >80Kg
90 90 150 Ø 31 M27 M24 M22
170 170 79 Ø 31 M22 M18 M16
300 300 44 Ø 19 M16 M16 M14
550 550 24 Ø 19 M14 M12 M10
750 750 17 Ø 19 M12 M10 M8
1050 1050 12.5 Ø 19 M8 M8 M6
2100 2100 6 Amb B-16 Per perforar fins a Ø 8 Alumini, llautó, etc.

Portaeines de canvi ràpid

Estan disponibles un ample assortit de portamascles, tots ells amb o sense embragatge a part d’altres porta eines de subjecció ràpida com broques, avellanadors, fileres, claus de got, etc. · Els portamascles amb embragatge de seguretat fa que patini aquest quan arriba al fons del forat. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (per a mòduls 1100,750,550 i 300 rpm). El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm). Els portamascles sense embragatge de seguretat poden subjectar diferents eines de mànec cilíndric i quadre d’arrossegament. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (mòduls 1100,750,550,300 rpm).El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M14 a M27 (per a mòduls 170 i 90 rpm).

Lubricació automàtica del mascle (OPCIONAL)

El sistema de lubricació automàtica del mascle va muntada a la part final del braç basculant. El sistema esta format per un ejector que pot regular la quantitat d’oli i es actuat pel propi sistema d’aire comprimit.