ROSCAMAT

Roscamat 500

Per consultar especificacions de producte, accessoris o adquirir detalls:

CARACTERÍSTIQUES:

Roscamat 500; Capacitat M2-M24 (M27)

El rendiment de la Roscamat 500 és idèntic al de la Roscamat 400 però amb l’avantatge d’una àrea de treball superior gràcies als seus braços més llargs. La màquina consisteix de un braç radial amb fre a la base i dos braços basculants. El motor d’aire comprimit va muntat a l’extrem de l’últim braç basculant. La màquina pot ser fixada al banc de treball o taula a traves de tres cargols de M8 Com a resultat ens permet adaptar la velocitat per cada tipus de rosca. El braç radial i el braç basculant giren sobre si mateixos. L’últim braç basculant sempre manté la perpendicularitat amb el pla de referència. La maquina incorpora el grup d’aire(filtre + regulador + lubricador) pel correcte funcionament del motor. El sistema modular consisteix en set mòduls de canvi ràpid (reductors) que s’adapten al motor. Com a resultat d’aquestes set velocitats de sortida diferents (90, 170, 300, 550, 750, 1050 i 2100 rpm) permet adaptar-se a cada tipus de rosca. El mànec (subjecció del motor) permet equilibrar el braç basculant a la posició que més li convingui al operari. Depenent del treball a realitzar (forats cecs o passants) el sistema modular permet utilitzar portamascles de canvi ràpid amb o sense embragatge de seguretat. La capacitat es de M2 a M24 (M27)

Sistema de roscat V, RHM i RHC

La maquina permet treballar en qualsevol posició en l’espai mantenint sempre la perpendicularitat respecte el pla de treball independentment de la posició del braç.

Àrea de treball

Radi: 2.255 mm
Alçada: 1.139 mm

Portaeines de canvi ràpid

Estan disponibles un ample assortit de portamascles, tots ells amb o sense embragatge a part d’altres porta eines de subjecció ràpida com broques, avellanadors, fileres, claus de got, etc. · Els portamascles amb embragatge de seguretat fa que patini aquest quan arriba al fons del forat. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (per a mòduls 1100,750,550 i 300 rpm). El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M6 a M30 (per a mòduls 170 i 90 rpm). Els portamascles sense embragatge de seguretat poden subjectar diferents eines de mànec cilíndric i quadre d’arrossegament. El tipus 1 Ø19mm té capacitat de M2 a M16 (mòduls 1100,750,550,300 rpm).El tipus 2 Ø31 mm té capacitat de M14 a M27 (per a mòduls 170 i 90 rpm).

Sistema modular

El sistema modular proveeix un nou concepte en l’ús dels braços articulats de roscar. A partir d’un sol motor hi ha set mòduls amb les seves respectives forces de roscat. Les set velocitats dels mòduls de canvi ràpid permeten obtenir la potencia i velocitat adequada a cada tipus de rosca de M2 a M24(M27)

Mòdul Velocitat (rpm) Parell màxim (Nm) Ø Acoplament Rosca màxima Alumini Rosca màxima Acer<80Kg Rosca màxima Acer>80Kg
90 90 150 Ø 31 M27 M24 M22
170 170 79 Ø 31 M22 M18 M16
300 300 44 Ø 19 M16 M16 M14
550 550 24 Ø 19 M14 M12 M10
750 750 17 Ø 19 M12 M10 M8
1050 1050 12.5 Ø 19 M8 M8 M6
2100 2100 6 Amb B-16 Per perforar fins a Ø 8 alumini, llautó, etc.

Lubricació automàtica del mascle (OPCIONAL)

El sistema de lubricació automàtica del mascle va muntada a la part final del braç basculant. El sistema esta format per un ejector que pot regular la quantitat d’oli i es actuat pel propi sistema d’aire comprimit.